Bedrijf
lijn-2px

Bedrijf

Wouters Schijndel is een bouwbedrijf gespecialiseerd in utiliteitswerken, logistiek en industrie. Wij ontwikkelen, realiseren en onderhouden uw bedrijfshuisvesting op maat.

Een no-nonsense cultuur, betrouwbaarheid en kwaliteit vormen onze kernwaarden.

Wij zijn altijd op zoek naar duurzame en economisch verantwoorde oplossingen. Deze uitgangspunten stemmen wij af op uw persoonlijke wensen en eisen om zo tot het beste resultaat te komen.

Vanaf het eerste contact tot en met de oplevering en nazorg wordt u begeleid door onze medewerkers die over een brede kennis van zaken beschikken. Een vast aanspreekpunt, betrokkenheid en bereikbaar!

In de huidige utiliteitsbouw wordt bijna alleen nog maar met specialistische onderaannemers gewerkt. Voor elke activiteit een

specialist betekent optimale kwaliteit voor een goede prijs. Wouters Schijndel heeft als hoofdaannemer de regie in handen en zorgt dat deze specialismen samen komen en tot een goed eindresultaat leiden.

Door strakke regie tijdens de voorbereiding en op de bouwplaats en de juiste onderaannemers zijn wij in staat om snel op te schalen en kunnen wij grote projecten in korte tijd realiseren.

Onze medewerkers weten wat er komt kijken om een gebouw te realiseren: het vereist een strakke planning, goede organisatie en coördinatie. Mensen op de juiste plaats, goede communicatie met alle betrokken partijen en tegelijkertijd grip houden op de kosten met oog voor ieder detail. Zo bereiken we samen het gewenste resultaat!

Wouters Schijndel zet in op langdurige relaties gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen


Erkend leerbedrijf

erkend-leerbedrijf

Wouters Schijndel is gecertificeerd door Fundeon kenniscentrum beroepsonderwijs bouw & infra als erkend leerbedrijf.

Erkende leerbedrijven bieden leerlingen een werkplek binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De leerling kan hierdoor het beroep uitoefenen

waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Zo biedt Wouters Schijndel haar jonge werknemers de mogelijkheid om ‘werkend te leren’ en houdt zo het vakmanschap binnen het bedrijf op peil.

Voor meer informatie over ons leerbedrijf en Fundeon vindt u op de Fundeon website.


VCA**, ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd

wca

iso-9001

iso-14001

VCA**
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Deze checklist is verankerd in ons KAM-systeem. Middels ons KAM systeem wordt geborgd dat wij verantwoord omgaan met Veiligheid Gezondheid en Milieuaspecten.
Meer informatie vindt u op: www.vca.nl.

ISO 9001
Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen van onze bouwproductie is Wouters Schijndel gecertificeerd conform de NEN norm ISO 9001 waarmee wij borgen dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen.

ISO 14001
Ter verbetering van de milieuprestaties en de kwaliteit van de milieumanagementsysteem te waarborgen is Wouters Schijndel gecertificeerd conform de NEN norm ISO 14001. 

CERTIFICERING
Wouters Schijndel is sinds juli 2009 gecertificeerd conform de VCA**, sinds april 2010 conform de NEN ISO 9001 en sinds september 2016 conform de NEN ISO 14001. Kiwa N.V. verzorgt om de 3 jaar externe hercertificeringsaudits waarbij wordt gecontroleerd of er binnen Wouters Schijndel volgens het KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo en Milieu) wordt gewerkt en of het systeem voldoet aan de gestelde eisen. 

BELEID
De directie van Wouters Schijndel stelt zich het borgen en voortdurend verbeteren van zowel de kwaliteit van haar organisatie en de door haar vervaardigde producten als het bewustzijn voor veiligheid, aandacht voor de gezondheid en zorg voor het milieu ten doel.


lijn-1px