Wouters Schijndel realiseert een nieuw distributiecentrum MST02 op
bedrijventerrein "Aviation Valley" te Maastricht.

DC MST02 WH1 gaat beschikken over 26.313 m2 warehouse, 4.832 m2 mezzanine en
2.004 m2 kantoor.

DC MST02 WH2 gaat beschikken over 10.186 m2 warehouse, 1.441 m2 mezzanine en 1.288 m2 kantoor

Het distributiecentrum wordt ontwikkeld met als uitganspunt een BREEAM Excellent
**** certificering