Wouters Schijndel start in April 2021 met de bouw van 3 separate warehouses en een parkeergarage op het bedrijventerrein 'Lage Weide' te Utrecht. 

Warehouse A gaat beschikken over 20.199m² warehouse, 430m² mezzanine en 4.457m² kantoor.
Warehouse B gaat beschikken over 13.408m² warehouse, 1.661m² mezzanine en 1.377m² kantoor.
Warehouse C gaat beschikken over 21.315m² warehouse, 2.399m² mezzanine en 1.794m² kantoor.
Parkeergarage gaat beschikken over 4 lagen totaal 2.743m².

Het totaal bebouwde oppervlak bedraagt ca. 59.752 m2

Het distributiecentrum wordt ontwikkeld met als uitganspunt een BREEAM Very Good *** certificering